CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐT NHÂN LỰC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

 

SỐ TT TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI  DƯỠNG THỜI LƯỢNG HỌC MỨC HỌC PHÍ GIẢNG VIÊN
1 Dạy học sáng tạo và xử lý xung đột trong trường học Hiệu trưởng, Phó HT, Tổ trưởng  CM, giáo viên các cấp học (Mầm non đến Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học 02 ngày 1.500.000 vnđ – GS.TS Malcom Fiel (Đại học Kiorin Nhật Bản)
– GS. TS Yale (Đại học Kiorin Nhật Bản)
2 Kỹ năng phòng chống bạo lực học đường Hiệu trưởng, Phó HT, Tổ trưởng  CM, giáo viên các cấp học (Mầm non đến Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học 02 ngày 1.000.000 vnđ – TS. Trần Thị Tuyết Mai (Nguyên trưởng khoa QLGD trường CBQL GD tp. HCM, GV Đại học Thủ Dầu Một)
– Ths. Trần Công Khanh (Nguyên trưởng khoa Tâm lý GD trường CBQLGD tp HCM)
3 Dạy học hướng đến sự khác  biệt Hiệu trưởng, Phó HT, Tổ trưởng  CM, giáo viên các cấp học (Mầm non đến Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học 02 ngày 1.000.000 vnđ – Ths. Nguyễn Hồng Liêu (PHT trường CBQLGD tp. HCM, nguyên Giám đốc sở GDĐT Ninh Thuận)
– TS. Vũ Lan Hương (nguyên trưởng khoa QLGD tp HCM, GV ĐH KHXHNV tp HCM)
4 Nâng cao năng lực thực hiện các văn bản tài chính mới ban hành Chủ tài khoản và Kế toán các trường học từ Mầm non đến Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng, ĐH. 02 ngày 1.000.000 vnđ – TS. Nguyễn Ngọc Đức;
– TS. Lê Thị Thạch Hoa (GV Đại học Kinh tế Tp HCM)
– Ths. Đỗ Thị Ngọc Liên (nguyên PHT trường CBQLGD Tp. HCM)
5 Bồi dưỡng năng lực Thanh tra nhân dân Cán bộ quản lý trường học và các thành viên thuộc Ban thanh tra nhân dân 02 ngày 800.000 vnđ – TS. Trần Thị Tuyết Mai
(nguyên trưởng khoa QLGD Tp HCM; giảng viên Đại học Thủ Dầu Một Thủ Đức)
– TS.Vũ Lan Hương (nguyên trưởng khoa QLGD tp HCM; giảng  viên trường ĐHKHXHNV;
6 Nâng cao năng lực Kiểm định chất lượng trường học (đánh giá trong) Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, TTCM các trường học từ mầm non đến Tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học 02 ngày 1.000.000 vnđ – TS. Bùi Đức Tú (GV. Đại học Sài Gòn nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận)
– Ths. Nguyễn Doãn Tuấn (Trung tâm khảo thí, kiểm định chất lượng trường CBQLGD tp HCM)