Khóa học

Những khóa học bổ ích

Xem
Th5

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN
Th5

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHÂN SỰ ( KPIs)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHÂN SỰ (
Th5

KHÓA HỌC ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG

KHÓA HỌC ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
Th11
16

KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT MỤC
Th5
16

Quản lý HSE (Nâng cao + Thực tế dự án)

Ca Chủ Nhật: KG 15/04/2018 - Học phí trọn
Th7
29

Khóa học HSE chất lượng cao

KHÓA HỌC HSE CHẤT LƯỢNG CAO (CAM KẾT CÓ