Tổ chức phi chính phủ Tuyển dụng chuyên gia Môi trường, ĐDSH

Tổ chức phi chính phủ Tuyển dụng chuyên gia Môi trường, ĐDSH

Organisation Name: PanNature is now looking for 2 local experts, who will help us carry out research on community participation in forest protection and management at local level in Thanh Hoa and Nghe An province

– Position: Experts to Carry out Research on Community Participation in Forest Protection and Management at Local Level. 17_apr_pan_vfd_tor_for_local_expert_nghe_an 17_apr_pan_vfd_tor_for_local_expert_thanh_hoa

– Interested candidates should send their letter of application addressing the job requirements and a full CV (including the contact details) to van@nature.org.vn, no later than 5pm, 25th April, 2015.

Application Deadline: Sat, 2015-04-25

Địa chỉ: Nguyễn Hải Vân -Phòng Nghiên cứu chính sách

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Số 24 -H2, Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội

Email:van@nature.org.vn

Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *