KHÓA HỌC ISO 9001 – ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015 QUỐC TẾ

KHÓA HỌC ISO 9001 – ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015 QUỐC TẾ

Khóa học ISO 9001:2015 Tháng 10/2019

Giảm 30% học phí cho khóa học Khai Giảng ngày: 06/10/2019

 

Mục tiêu khóa học ISO 9001:2015

– So sánh và nâng cấp hệ thống quản lý ISO 9001:2008 lên thành ISO 9001:2015.
– Xây dựng, vận hành và kiểm soát toàn bộ hệ thống ISO 9001:2015.
– Khóa học ISO 9001 phát huy khả năng tư duy rủi ro, tìm kiếm những mối nguy (có thể xảy ra) và đề ra giải pháp khắc phục.
– Luôn luôn duy trì hoạt động cải tiến hệ thống, nâng cao năng suất và phát triển bền vững.

 

Đối tượng tham dự khóa học ISO 9001:2015

 

Nội dung khóa học ISO 9001:2015

 

 

 

 

 – Giới thiệu khái quát về ISO 9001 (0.5 ngày)

 – Nhận thức các yêu cầu ISO 9001:2015 (1.5 ngày).

Thời lượng: 2 ngày

Học phí: 1.200.000 đồng/học viên

>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 6 tháng : 1.000.000 đồng/HV.

Liên hệ 0919 936 008

https://docs.google.com/forms/d/1XANC6wSq--gw3gLG1bSY61piYO--JTc8T6pm6TDUTaY/viewform?edit_requested=true

 


 

 

 

 – Khái quát về thông tin dạng văn bản trong hoạt động quản lý.

– Thiết lập các văn bản chung của hệ thống QMS (01 ngày)

– Thiết lập các biện pháp kiểm soát điều hành (1.5 ngày)

– Các biện pháp đánh giá thực hiện và cải tiến QMS (0.5 ngày)

Thời lượng: 3 ngày

Học phí: 1.600.000 đồng/học viên

>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 6 tháng : 1.400.000 đồng/HV.

Liên hệ 0919 936 008

 

 

 

 

 

 

Thời lượng: 3 ngày

Học phí: 2.100.000 đồng/học viên

>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 6 tháng : 1.900.000 đồng/HV.

Liên hệ 0919 936 008

 

Chi tiết Chương trình và Lịch Khai giảng Xem Tại đây: https://intic.edu.vn/course/cac-khoa-hoc-danh-gia-vien-noi-bo-ia

LƯU Ý: TRÊN ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH MỚI CÓ SỰ CẬP NHẬT BỔ SUNG CHO PHÙ HỢP.


Ngoài các khóa học trên Viện INTIC còn đào tạo những Khóa học sau:

1. Khóa đào tạo Chuyên gia HSE -Môi trường, An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp 

2. Khóa học ISO 22000 & HACCP- Xây dựng và Đánh giá HT Quản lý An toàn Thực phẩm

3. Khóa học nghiệp vụ tư vấn môi trường

4. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng  ISO 9001:2015

5. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015 

6. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp  OHSAS 18001:2007

7. Xây dựng và Đánh giá HTQL Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường (QHSE)

8. Khóa học vận hành xử lý nước thải và bảo trì hệ thống xử lý nước thải

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *