LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 7/2020 INTIC

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 7/2020 INTIC

Viện INTIC (Trực thuộc Hội Trí thức KH&CN trẻ Việt Nam) là một trong 20 đơn vị được cấp phép cấp Chứng chỉ về Quản lý Chất lượng và Hệ thống các tiêu chuẩn Quốc tế, với những chuyên gia hàng đầu có từ 10-30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Quản lý Chất lượng, Tư vấn môi trường, Đào tạo nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp, cơ quan Chính phủ, quản lý Nhà nước và Hợp tác với các tổ chức Quốc tế trong việc chuyển giao Công nghệ đào tạo như ĐH Dresden (Đức), Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Với đội ngũ Giảng viên nhiệt huyết và nhiều năm kinh nghiệm chắc chắn sẽ mang đến cho Quý Học viên những bài học bổ ích và mang tính thực tiễn cao. Học viên chỉ học về Lý thuyết chiếm 30% trong tổng thời gian Chương trình và 70% dành cho Thực hành từng loại Dự án cụ thể theo từng Module Chương trình được thiết kế. Học viên tham gia Khóa học sẽ thực hiện tất cả các công việc như chuyên viên tại Công ty với các tình huống  thực tế. Do đó, sau khi kết thúc Khóa học học viên sẽ có kinh nghiệm thực tế và có thể làm việc ngay tại các Doanh nghiệp sản xuất, nhà máy với vai trò là người Quản lý.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẠI INTIC:

Lịch Khai giảng:

 • Ca Cấp tốc 4 ngày liên tiếp (8:30-16:30): KG 21/7
 • Ca 4 ngày Chủ nhật (8:30-16:30): KG 19/7

Thời lượng: 4 ngày

Chương trình học: https://intic.edu.vn/course/khoa-hoc-hse-chuyen-vien-giam-sat-an-toan-suc-khoe-moi-truong

Chứng chỉ sau Khóa học:

 • Chứng chỉ Chuyên viên giám sát An toàn – Sức khỏe – Môi trường (HSE)
 • Chứng nhận Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Nhóm 2 (theo Nghị định 44/2016/NĐ – CP)

Học phí: 1.700.000 đ/HV

>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 6 tháng : 1.400.000 đồng/HV.

>> Giảm thêm 100.000 đồng/HV khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

Lịch Khai giảng:

 • Ca 2 ngày Chủ nhật (8:30-16:30): KG 26/7
 • Thời lượng: 2 ngày

Chứng chỉ sau Khóa học:

 • Chứng nhận Nhận thức Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Học phí: 1.700.000 đ/HV

>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 6 tháng : 1.400.000 đồng/HV.

>>> Giảm thêm 100.000 đồng/HV khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

Lịch Khai giảng:

 • Ca Cấp tốc 4 liên tiếp (8:30-16:30): Liên hệ

Thời lượng: 4 ngày

Chương trình học: https://intic.edu.vn/course/cac-khoa-hoc-danh-gia-vien-noi-bo-ia

Chứng chỉ sau Khóa học:

 • Chứng chỉ Đánh giá viên Nội bộ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Học phí: 2.800.000 đ/HV

>>> Giảm thêm 100.000 đồng/HV khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

Lịch Khai giảng:

 • Ca 7 ngày Chủ nhật (8:30-16:30): KG 19/7

Thời lượng: 7 ngày

Chứng chỉ sau Khóa học:

 • Chứng chỉ Nghiệp vụ Tư vấn và Quản lý môi trường Doanh nghiệp
 • Chứng nhận Hoàn thành Khóa học Hướng dẫn lập ĐTM
 • Chứng nhận Hoàn thành Khóa học Vận hành và Bảo trì Hệ thống Xử lý nước thải

Học phí: 3.200.000 đ/HV

>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 6 tháng : 2.800.000 đồng/HV.

>>> Giảm thêm 100.000 đồng/HV khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

Lưu ý: Học phí này đã bao gồm Chi phí đi thực tế (Xe + Báo cáo viên)

Lịch Khai giảng:

 • Ca 2 ngày Chủ nhật (8:30-16:30): KG 19/7

Thời lượng: 2 ngày

Chứng chỉ sau Khóa học:

 • Chứng chỉ Thực nghiệm Vận hành và Bảo trì Hệ thống Xử lý nước thải

Học phí: 2.200.000 đ/HV

>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 6 tháng : 1.800.000 đồng/HV.

>>> Giảm thêm 100.000 đồng/HV khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

Lưu ý: Học phí này đã bao gồm Chi phí đi thực tế (Xe + Báo cáo viên)

Lịch Khai giảng:

 • Ca 4 ngày Chủ nhật (8:30-16:30): KG 19/7

Thời lượng: 4 ngày

Học phí: 1.800.000 đ/HV

>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 6 tháng : 1.500.000 đồng/HV.

>> Giảm thêm 100.000 đồng/HV khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

Lịch Khai giảng:

 • Ca 3 ngày Chủ nhật (8:30-16:30): KG 26/7

Thời lượng: 3 ngày

Chương trình học: https://intic.edu.vn/course/khoa-dao-tao-qa-qc

Chứng chỉ sau Khóa học:

 • Chứng chỉ Nghiệp vụ Đảm bảo Chất lượng và Kiểm soát Chất lượng

Học phí: 1.600.000 đ/HV

>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 6 tháng : 1.450.000 đồng/HV.

>>> Giảm thêm 100.000 đồng/HV khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

Lịch Khai giảng:

 • Ca 2 ngày Chủ nhật (8:30-16:30): 12/7

Thời lượng: 2 ngày

Chương trình học: https://intic.edu.vn/course/khoa-hoc-iso-9001-2015-xay-dung-va-danh-gia-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso9001

Chứng chỉ sau Khóa học:

 • Chứng nhận Nhận thức Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Học phí: 1.200.000 đ/HV

>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 6 tháng : 1.000.000 đồng/HV.

>>> Giảm thêm 100.000 đồng/HV khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

Lịch Khai giảng:

 • Ca 3 ngày Chủ nhật (8:30-16:30): Liên hệ

Thời lượng: 3 ngày

Chương trình học: https://intic.edu.vn/course/cac-khoa-hoc-danh-gia-vien-noi-bo-ia

Chứng chỉ sau Khóa học:

 • Chứng chỉ Đánh giá viên Nội bộ ISO 9001:2015

Học phí: 2.100.000 đ/HV

>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 6 tháng : 1.900.000 đồng/HV.

>>> Giảm thêm 100.000 đồng/HV khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

Lịch Khai giảng:

 • Ca 2 ngày Chủ nhật (8:30-16:30): KG 12/7

Thời lượng: 2 ngày

Chứng chỉ sau Khóa học:

 • Chứng nhận: Nhận thức HTQL An toàn Thực phẩm ISO 22000:2018

Học phí: 1.350.000 đ/HV

>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 6 tháng : 1.100.000 đồng/HV.

>>> Giảm thêm 100.000 đồng/HV khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

Lịch Khai giảng:

 • Ca 4 ngày Chủ nhật (8:30-16:30): KG 12/7

Thời lượng: 4 ngày

Chương trình học: https://intic.edu.vn/course/chuyen-gia-kiem-soat-an-toan-thuc-pham-iso-22000-haccp

Chứng chỉ sau Khóa học:

 • Chứng chỉ: Nhận thức và Thiết lập HTQL An toàn Thực phẩm ISO 22000 & HACCP

Học phí: 2.065.000 đ/HV

>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 6 tháng : 1.750.000 đồng/HV.

>>> Giảm thêm 100.000 đồng/HV khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

Lịch Khai giảng:

 • Ca Cấp tốc 3 liên tiếp (8:30-16:30): Liên hệ

Thời lượng: 3 ngày

Chương trình học: https://intic.edu.vn/course/cac-khoa-hoc-danh-gia-vien-noi-bo-ia

Chứng chỉ sau Khóa học:

 • Chứng chỉ Đánh giá viên Nội bộ ISO 22000:2018

Học phí: 2.500.000 đ/HV

>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 6 tháng : 2.000.000 đồng/HV.

>>> Giảm thêm 100.000 đồng/HV khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

Ngoài ra, còn một số Khóa học về An toàn lao động, QA/QC Nâng cao, HSE Chất lượng cao, Đánh giá Nội bộ IAĐàm phán thương lượng, Giải quyết xung đột và Tích hợp ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 … Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn.

>>>XEM TẠI ĐÂY: https://intic.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-public-va-tai-doanh-nghiep

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

– Đăng ký trực tiếp tại VP Viện: Tầng 3 số 32 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM

– Đăng ký Online theo link: https://docs.google.com/forms/d/1XANC6wSq–gw3gLG1bSY61piYO–JTc8T6pm6TDUTaY/viewform?edit_requested=true

– Gửi Phiếu Đăng ký (file đính kèm) về daotao@intic.edu.vn hoặc intic.training@gmail.com

– Liên hệ: 028 2253 1880 – 0919 936 008

GIẢNG VIÊN: Các chuyên gia là các Thạc sĩ, Tiến sĩ hiện là các Nhà quản lý, Đánh giá trưởng, Tư vấn trưởng tại các tổ chức trong và ngoài nước, với từ 15-40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *