THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

1. Mục đích:

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người học, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác chuyên ngành cho các học viên có nhu cầu. Viện Đào Tạo Nhân Lực Và Hợp Tác Quốc Tế tuyển sinh đào tạo và cấp chứng chỉ các khóa học ngắn hạn sau:

2. Thông tin chung các khóa học:

SỐ

TT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG

THỜI LƯỢNG

GIẢNG VIÊN

 1.

Dạy học sáng tạo và xử lý xung đột trong trường học Hiệu trưởng, Phó HT, Tổ trưởng CM, giáo viên các cấp học (Mầm Non đến Tiểu Học, THCS, THPT,Cao Đẳng, Đại Học

02 ngày

–   GS.TS Malcom Fiel (Đại học Kiorin Nhật Bản)

–   GS. TS Yale (Đại học Kiorin Nhật Bản)

2.

Kỹ năng phòng chống bạo lực học đường

Hiệu trưởng, Phó HT, Tổ trưởng CM, giáo viên các cấp học (Mầm Non đến Tiểu Học, THCS, THPT,Cao Đẳng, Đại Học

02 ngày

–   TS. Trần Thị Tuyết Mai (Nguyên trưởng khoa QLGD trường CBQL GD tp. HCM, GV Đại học Thủ Dầu Một)

–   Ths. Trần Công Khanh (Nguyên trưởng khoa Tâm lý GD trường CBQLGD tp HCM)

3.

Dạy học tạo sự khác biệt

Hiệu trưởng, Phó HT, Tổ trưởng CM, giáo viên các cấp học (Mầm Non đến Tiểu Học, THCS, THPT,Cao Đẳng, Đại Học

02 ngày

– Ths. Nguyễn Hồng Liêu (PHT trường CBQLGD tp. HCM, nguyên Giám đốc sở GDĐT Ninh Thuận)

–   TS. Vũ Lan Hương (nguyên trưởng khoa QLGD tp HCM, GV ĐH KHXHNV tp HCM)

4.

Nâng cao năng lực thực hiện các văn bản tài chính mới ban hành

Chủ tài khoản và Kế toán các trường    học  từ Mầm   Non   đến Tiểu Học, THCS, THPT, Cao Đẳng, ĐH.

02 ngày

–   TS. Nguyễn Ngọc Đức;

–    TS. Lê Thị Thạch Hoa (GV Đại học Kinh tế Tp HCM)

– Ths. Đỗ Thị Ngọc Liên (nguyên PHT trường  CBQLGD Tp. HCM)

5.

Bồi dưỡng năng lực Thanh tra nhân dân Cán bộ quản lý trường học và các thành viên thuộc Ban thanh tra nhân dân 02 ngày –   TS. Trần Thị Tuyết Mai (nguyên trưởng khoa QLGD Tp HCM; giảng viên Đại học Thủ Dầu Một Thủ Đức)

–   TS.Vũ Lan Hương (nguyên trưởng khoa QLGD tp HCM; giảng viên trường ĐHKHXHNV;

6.

 

Nâng cao năng lực Kiểm định chất lượng trường học (đánh giá trong)

Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, TTCM các trường học từ Mầm Non đến Tiểu Học, THCS, THPT,Cao Đẳng, Đại học 02 ngày –  TS. Bùi Đức Tú (GV. Đại học Sài Gòn nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận)

–  Ths. Nguyễn Doãn Tuấn (Trung tâm khảo thí, kiểm định chất lượng trường CBQLGD tp HCM)

7

Bồi dưỡng nâng ngạch giáo viên Giáo viên trường Mầm Non đến tiểu học,THCS,THPT, Cao Đẳng, Đại Học

 

12 ngày

 

Giảng viên của Viện

8

Sáng tạo để thành công CBQL, Giáo viên, Học sinh, Sinh viên, tất cả mọi đối tượng.

02 ngày

– TS. Edgar Hutter

9

Bồi dưỡng QLHC nhà nước và quản lí ngành giáo dục đào tạo CBQL, Hiệu trưởng, Phó HT, Tổ trưởng CM, giáo viên các cấp học (Mầm non đến Tiểu học, THCS, THPT,  Cao Đẳng, Đại học 02 ngày – Giảng viên của Viện

10

Nghiệp vụ công tác quản lý thiết bị trường học CBQL, Hiệu trưởng, Phó HT, Tổ trưởng CM, giáo viên các cấp học (Mầm Non đến Tiểu Học, THCS, THPT,  Cao Đẳng, Đại Học 02 ngày  – Giảng viên của Viện

3. Địa điểm và thời gian học: Theo nhu cầu của tổ chức, đơn vị

Học phí: (Liên hệ)

Hotline: 02866750457 – 0919936008

Email: daotao.intic@gmail.com