CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. Lĩnh vực đào tạo

Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế là một trong những Viện hàng đầu về đào tạo và tư vấn các kiến thức về Quản lý Chất lượng, các Hệ thống Tiêu chuẩn Quốc tế: ISO 9001, ISO14001, ISO 22000 & HACCP, OHSAS 18001, …Ngoài ra, Viện còn đào tạo các nghiệp vụ về Môi trường, nghiệp vụ kinh tế, kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm,…
 
Thành tích nổi bật:
Đào tạo hơn 2000 học viên mỗi năm, cung cấp các khóa học chất lượng cao nhằm thực hiện sứ mệnh nâng cao trình độ nguồn nhân lực Việt Nam
Đặc điểm nổi trội:
  • Chương trình đào tạo cập nhật thường xuyên, chú trọng đến nghiệp vụ, mang tính ứng dụng cao.
  • Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm từ các tổ chức trong và ngoài nước.
  • Cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi phục vụ tốt cho việc giảng dạy.
Đội ngũ giảng viên 

Các Giáo sư, Tiến sỹ hiện đang là các Lãnh đạo, Tư vấn trưởng, Đánh giá trưởng của các tổ chức đa quốc gia, với trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.

II. Giới thiệu các bộ tiêu chuẩn

1. Giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý ch ất lượng luôn là vấn đề quan tâm của các cấp lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam và toàn thế giới, chất lượng quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp trong thời đại cạnh tranh khốc liệt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Do đó, để tồn tại và phát triển bắt buộc doanh nghiệp phải xây dựng quy trình hệ thống quản lý chất lượng uy tín bậc nhất hiện nay đó là áp dụng hệ thống ISO 9001, song song với đó là áp dụng các công cụ cải tiến chất lượng cao cấp hiện nay như Lean, TFM, TQM, 5S…

Vì vậy, nhu cầu nguồn lực để tham gia vào hệ thống quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp là rất lớn, không phân biệt là doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước, doanh nghiệp trong nước hay nước ngoài đều cần thiết phải áp dụng hệ thống này, đặc biệt khi Việt Nam bắt buộc phải mở cửa nền kinh tế, xóa bỏ các rào chắn về thuế xuất hải quan để thực hiện tự do thương mại hóa, tạo sân chơi bình đẳng cho tất cả doanh nghiệp trên toàn thế giới. Đây chính là cơ hội cũng như thách thức lớn cho người lao động và doanh nghiệp, vì khi đó nguồn lực lao động rất dồi dào từ các nước do sự đi lại tự do trong khu vực Asean và thế giới. Do đó, người lao động phải nâng cao trình độ chuyên môn không ngừng, để đáp ứng các yêu cầu này, Viện Đào tạo nhân lực và Hợp tác quốc tế – thuộc Liên Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức đào tạo các khóa học ngắn hạn gồm: Chuyên gia Đánh giá Kiểm soát chất lượng QA – QC, Đánh giá viên nội bộ theo ISO 9001:2015.

2. Giới thiệu ISO 22000/HACCP

ISO 22000:2005 là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO ban hành, nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng lẫn các bên quan tâm trên phạm vi toàn thế giới về vấn đề an toàn thực phẩm trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm đang ở mức báo động cao. Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được nhìn nhận như sự tích hợp giữa HACCP và GMP trong sản xuất thực phẩm.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005 giúp các cơ sở sản xuất thực phẩm cải tiến phương pháp làm việc; tuân thủ các yêu cầu pháp luật; giảm bớt nghĩa vụ pháp lý; giấy chứng nhận là bằng chứng khách quan về sự chuyên cần xứng đáng; cải thiện những cơ hội xuất khẩu và thâm nhập vào thị trường khó tính; nâng cao độ tin cậy đối với khách hàng; giảm bớt tần suất của các hoạt động kiểm tra; tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao hình ảnh cũng như uy tín của các cơ sở sản xuất thực phẩm trên thương trường.

3. Giới thiệu ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường. Trong thời gian dài, để phục vụ cho mục đích phát kinh tế đã làm suy giảm chất lượng môi trường nghiêm trọng. Thế nhưng, vấn đề này không thể tiếp tục vì gây mất cân bằng sinh thái, đe dọa đến sự sống còn của loài người trên hành tinh này. Vì vậy, để phát triển kinh tế bền vững mọi tổ chức, cá nhân phải hành động bảo vệ môi trường bằng cách quản lý, kiểm soát toàn bộ các nguồn thải trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Để thực hiện cam kết đó, thì các doanh nghiệp cam kết xây dựng và vận hành hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001.

4. Giới thiệu OHSAS 18001

Hệ thống OHSAS 18001 là hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp quản lý kiểm soát được các loại rủi ro, mối nguy có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Lấy trọng tâm là sức khỏe, an toàn cho người lao động để doanh nghiệp cam kết với các tổ chức, cộng đồng và đối tác sẽ tuân thủ tất cả các điều khoản của hệ thống OHSAS 18001, giúp tổ chức thiết lập các quá trình xem xét và cải tiến liên tục sự an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp tại cơ sở.