Thông Báo Tổ chức ôn tập, thi chứng chỉ Tiếng Anh khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)

THÔNG BÁO

Tổ chức ôn tập, thi chứng chỉ Tiếng Anh khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)
(A1, A2, B1,B2,C1,C2)

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR;
Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục thường xuyên về Tiếng Anh thực hành thiết kế dựa trên khung trình độ chung Châu Âu (CEFR);
Căn cứ Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025;
Căn cứ thư chấp thuận của Học viện Bright online LLC (Hoa Kỳ) ngày 10 tháng 06 năm 2020 ủy thác Viện Khoa học Quản lý giáo dục – Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam (IEMS) là đơn vị đại diện độc quyền ôn luyện khảo thí trực tuyến tại Việt Nam.Căn cứ biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, khảo thí tiếng Anh ( CEFR) với Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế.
I. Đối tượng:
a) Đối tượng học sinh, sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học, Du học, Du lịch, Định cư khối Châu Âu…;
b) Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân;
c) Cán bộ giáo viên, công chức, viên chức, hợp đồng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (công lập và ngoài công lập);
d) Các cá nhân khác có nhu cầu

II. Lịch thi:

Thời gian Ngày thi Hạn đăng ký
Tháng 07/2022 31/7/2022 21/7/2022
Tháng 08/2022 14/8/2022 04/8/2022
28/8/2022 18/8/2022
Tháng 09/2022 11/9/2022 01/9/2022
25/9/2022 15/9/2022
Tháng 10/2022 09/10/2022 01/10/2022
23/10/2022 13/10/2022
Tháng 11/2022 06/11/12022 25/10/2022
27/11/2022 17/11/2022
Tháng 12/2022 11/12/2022 01/12/2022
25/12/2022 15/12/2022

III. Đơn vị cấp chứng chỉ: Học viện Bright online LLC (Hoa Kỳ)
IV. Hậu kiểm: Để xác nhận kết quả thi, xin vui lòng liên hệ thông tin hướng dẫn tại website: https://verify.brightlearning.co
IV. Hồ sơ đăng ký:
+ Phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ (theo mẫu gửi kèm);
+ 03 ảnh 3x4cm (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán sau ảnh)
+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và bản gốc để đối chiếu.
V. Địa điểm thi: Trung tâm khảo thí – Viện Đào Tạo Nhân Lực Và Hợp Tác Quốc Tế
VI. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Địa chỉ: Lầu 3, Số 32, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0918793359 ( Cô Yên) Email: yentran.intic@gmail.com
Nơi nhận:
– Như trên;
– Các phòng chức năng;
– Đăng tải website;
– Lưu VT.
VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Doãn Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *