Diễn đàn An toàn thực phẩm EU-ASEAN 2015

Diễn đàn An toàn thực phẩm EU-ASEAN 2015

Từ ngày 7-10/12/2015, Diễn đàn An toàn thực phẩm EU-ASEAN do Phòng thương mại và công nghiệp EU-Malaysia đã được tổ chức lại Kuala-Lumpur

Đây là điễn đàn thường niên do Phòng thương mại và công nghiệp EU-Malaysia (EUMCCI) phối hợp với ASEAN tổ chức với mục đích tăng cường hợp tác và đối thoại giữa 2 nền kinh tế EU và ASEAN, đặc biệt là trong lĩnh vực an toàn và hài hòa hóa tiêu chuẩn thực phẩm khi cộng đồng ASEAN được thành lập và EU kỷ niệm 50 năm ra đời. Diễn đàn năm nay thu hút được hầu hết các thành viên ASEAN và gần 30 doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đối tác của EUMCCI. Việt Nam đã cử đại diện của Văn phòng UB Codex, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế với tư cách diễn giả tham gia diễn đàn.

(Các diễn giả thảo luận các nội dung của hội nghị)

Chủ đề năm nay tập trung vào lĩnh vực hài hòa hóa tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Các diễn giả đến từ EU và ASEAN trao đổi các vấn đề của khu vực, những thông tin cập nhật và các thách thức trong quá trình hài hòa tiêu chuẩn thực phẩm phục vụ thương mại thực phẩm và lợi ích kinh tế của 2 khu vực.

Các trao đổi và thảo luận cũng đề cập đến khả năng ASEAN sẽ tham khảo các kinh nghiệm của EU sau 50 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là các giải pháp nâng cao trách nhiệm của người sản xuất thực phẩm trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho cộng đồng người tiêu dùng. Các mô hình quản lý an toàn thực phẩm theo hướng chia sẻ trách nhiệm hay tập trung một cửa cũng được thảo luận.

(Đại diện Việt Nam tham gia thảo luận)

Trong kết luận, đại diện EUMCCI cho rằng cần đẩy mạnh hơn các hoạt động trao đổi thông tin, hài hòa hóa tiêu chuẩn thực phẩm trong nội bộ các nước ASEAN và giữa các nước ASEAN với EU. EU cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với các nước thành viên ASEAN trong thương mại thực phẩm cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm.

Văn phòng UB Codex

Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *