Lịch khai giảng tháng 01/2018

Lịch khai giảng tháng 01/2018

VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ – INTIC   là đơn vị trực thuộc Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam  và được các cấp có thẩm quyền cấp phép  hoạt động

  • Đào tạo
  • Bồi dưỡng
  • Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ

Và được Cục An toàn Lao động cấp phép đào tạo, bồi dưỡng về Chương trình An toàn Lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ – CP

Thành tích nổi bật:
Đào tạo hơn 2000 học viên mỗi năm, cung cấp các khóa học chất lượng cao nhằm thực hiện sứ mệnh nâng cao trình độ nguồn nhân lực Việt Nam.

Với Đội ngũ giảng viên: Các Phó Giáo sư, Tiến sỹ hiện đang là các Nhà quản lý, vấn trưởng, Đánh giá trưởng của các tổ chức trong và ngoài nước, với trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.

Do đó, sau khi kết thúc khóa học học viên sẽ có kinh nghiệm thực tế và có thể làm việc ngay tại các doanh nghiệp sản xuất, nhà máy với vai trò là người quản lý.

 


HSE CLC

Ngày khai giảng: 

– Ca cả ngày Chủ nhật (8:30-16:00) : Liên hệ
– Học phí: 12.000.000 đồng/học viên
(Học viên có thể chia làm 2 đợt đóng)
Thời lượng: 6 tháng
Các chứng chỉ sau khóa học (gồm 3 chứng nhận và 1 chứng chỉ)
  1. Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 2 (theo Nghị định 44/2016/NĐ – CP)
  2. Giấy chứng nhận kỹ năng mềm
  3. Giấy chứng nhận hoàn thành chuyên đề ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007

Học viên hoàn thành 03 chứng nhận trên sẽ được cấp chứng chỉ cuối khóa

Chứng chỉ khóa học do Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế cấp


HSE. ATLD

Ngày khai giảng: Khóa học HSE

– Ca cả ngày Chủ nhật (8:30-16:00) : KG: 07/01 và 14/01
– Ca cấp tốc (Sáng 8:30-11:30, Chiều 13:30-16:30)  KG 08/01
Thời lượng : 12 Buổi (lý thuyết) và 2 buổi thực tế
Học phí: Bao gồm tài liệu + chứng chỉ
>>> Học phí khóa học 1.700.000 đồng đối với người đi làm
>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 12 tháng : 1.400.000 đồng/học viên
>>> Giảm thêm 100.000 đồng/học viên  khi đăng ký nhóm 3 người.
Chi phí thực tế(xe + báo cáo viên): 300.000 đồng/học viên chi phí này không bao gồm trong phần học phí  khóa  học ( không bắt buộc)
Chứng chỉ sau khi hoàn thành:
1. Chứng chỉ: Chuyên viên giám sát An toàn – Sức khỏe – Môi trường (HSE)
2. Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 2 (theo Nghị định 44/2016/NĐ – CP)

 

KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2

Ngày khai giảng:

– Ca cả ngày Chủ nhật (8:30-16:00) : KG 14/01
– Ca cấp tốc (Sáng 8:30-11:30, Chiều 13:30-16:30)  KG: 10/01
Thời lượng : 8 Buổi (lý thuyết)
Học phí: Bao gồm tài liệu + chứng chỉ
>>> Học phí khóa học 1.200.000 đồng/học viên
>>> Giảm thêm 100.000 đồng/học viên  khi đăng ký nhóm 3 người.
Chứng chỉ sau khi hoàn thành:
1. Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 2 (theo Nghị định 44/2016/NĐ – CP)

iso ohsas
Ngày khai giảng:
– Ca cả ngày Chủ nhật (8:30-16:00) : KG 21/01
– Ca cấp tốc   (Sáng 8:30-11:30, Chiều 13:30-16:30) : Liên hệ
Thời lượng : 12 BUỔI
>>> Học phí khóa học 1.700.000 đồng đối với người đi làm
>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 12 tháng : 1.400.000 đồng/học viên
>>> Giảm thêm 100.000 đồng/học viên  khi đăng ký nhóm 3 người.
Chứng chỉ sau khi hoàn thành:
1. Chứng chỉ: Đã tham dự và hoàn tất khóa học HTQL ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007
2. Chứng nhận: Đánh giá viên nội bộ theo chuẩn ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

KHÓA HỌC QA-QC CƠ BẢN

Ngày khai giảng:
– Ca cả ngày Chủ nhật (8:30-16:00) : 14/01
-Ca cấp tốc 1 tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8:30-16:30) KG 22/01
Thời lượng : 10 BUỔI
Học phí  : 1.600.000 đồng
>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 12 tháng : 1.350.000 đồng/học viên.
>>> Giảm thêm 100.000 đồng/học viên  khi đăng ký nhóm 3 người.
Chứng chỉ sau khi hoàn thành:
1. Chứng chỉ: Nghiệp vụ Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất lượng.
2. Chứng nhận: đã tham dự chuyên đề Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

ISO 9K
Ngày khai giảng:
– Ca cả ngày Chủ nhật (8:30-16:00) : KG 04/02
– Ca cấp tốc (8:30-16:00) : KG 24/01
Thời lượng : 6 buổi
>>> Học phí khóa học 1.200.000 đồng đối với người đi làm
>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 12 tháng : 1.000.000 đồng/học viên
Chứng chỉ sau khi hoàn thành:
1. Chứng chỉ: Đã tham dự và hoàn thành khóa học Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

iso 22k

Ngày khai giảng:

– Ca cả ngày Chủ nhật (8:30-16:00) : KG 14/01
-Ca cấp tốc 4 ngày(8:30-16:30) KG:  23/01
Thời lượng: 8 buổi lý thuyết + 2 buổi thực tế
Học phí:bao gồm phí cấp chứng chỉ + tài liệu
>>> Học phí khóa học 1.500.000 đồng đối với người đi làm
>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 12 tháng : 1.300.000 đồng/học viên.
>>> Giảm thêm 100.000 đồng/học viên  khi đăng ký nhóm 3 người.
Chi phí thực tế(xe + báo cáo viên): 300.000 đồng/học viên chi phí này không bao gồm trong phần học phí  khóa  học ( không bắt buộc)
Chứng chỉ sau khi hoàn thành:
1. Chứng chỉ: Đã tham dự và hoàn thành khóa học  HTQL An toàn Thực phẩm ISO 22000 & HACCP
2. Chứng nhận: Đánh giá Nội bộ TCVN  ISO 22000:2007

XLNT
Lịch dự kiến
Ngày khai giảng :
– Ca ca học chủ nhật (8:30 – 16:30)  :  Khai giảng ngày 07/01 và 21/01
– Ca cấp tốc  (8:30 – 16:30): Liên hệ
Thời lượng : 3 ngày ( 1 ngày lý thuyết + 2 ngày thực tế tại doanh nghiệp).
Chứng chỉ sau khi hoàn thành: Vận hành và Bảo trì hệ thống Xử lý nước thải
Học phí: 1.900.000 đồng/học viên (bao gồm phí cấp chứng chỉ + tài liệu)
>>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/Sinh viên tốt nghiệp < 12 tháng : 1.500.000 đồng/học viên
Chi phí thực tế(xe + báo cáo viên): 300.000 đồng/học viên chi phí này chưa bao gồm trong phần học phí  khóa  học.
>>> Giảm thêm 100.000 đồng/học viên  khi đăng ký nhóm 3 người.
>>> Giảm thêm 150.000 đồng/học viên  khi đăng ký nhóm 6 người.

TVMT (2)

Ngày khai giảng:
– Ca cả ngày Chủ nhật : KG 14/01 (0919.936.008)
Học phí: 2.500.000 đồng (lý thuyết)
Đăng ký ít nhất 2 ngày trước khóa học khai giảng.
>>> HC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN GIẢM 20% HỌC PHÍ/Sinh viên tt nghip < 12 tháng :
2.000.000 đng/hc viên. 
>>> Giảm thêm 100.000 đồng/học viên  khi đăng ký nhóm 3 người.
Chi phí thực tế (xe + báo cáo viên): 300.000 đồng/học viên 
Thi lượng : 2 tháng ( 30% lý thuyết + 70% thực hành, tham gia thực tế các dự án tư vấn môi trường).

CHỨNG CHỈ  Chứng chỉ do Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác quốc tế cấp theo form quốc tế, song ngữ,  và vô thời hạn. Được các công ty, tổ chức trong nước và nước ngoài tại Việt Nam công nhận.

GIẢNG VIÊN: các chuyên gia là các Thạc sĩ, Tiến sĩ hiện là các Nhà quản lý, Đánh giá trưởng, Tư vấn trưởng tại các tổ chức trong và ngoài nước, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo chất lượng.

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ:
Đăng ký trực tiếp tại văn phòng Viện69/2/6 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Đăng ký online  liên hệ Ms.Anh 0919.936.008 – 028.2253.1880

Thông tin đăng kí:

https://docs.google.com/forms/d/1XANC6wSq–gw3gLG1bSY61piYO–JTc8T6pm6TDUTaY/viewform?edit_requested=true

PHIẾU ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *