Tổ chức phi chính phủ Tuyển dụng chuyên gia Môi trường, ĐDSH

Tổ chức phi chính phủ Tuyển dụng chuyên gia Môi trường, ĐDSH

Organisation Name: PanNature is now looking for 2 local experts, who will help us carry out research on community participation in forest protection and management at local level in Thanh Hoa and Nghe An province

– Position: Experts to Carry out Research on Community Participation in Forest Protection and Management at Local Level. 17_apr_pan_vfd_tor_for_local_expert_nghe_an 17_apr_pan_vfd_tor_for_local_expert_thanh_hoa

– Interested candidates should send their letter of application addressing the job requirements and a full CV (including the contact details) to van@nature.org.vn, no later than 5pm, 25th April, 2015.

Application Deadline: Sat, 2015-04-25

Địa chỉ: Nguyễn Hải Vân -Phòng Nghiên cứu chính sách

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Số 24 -H2, Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội

Email:van@nature.org.vn

Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *