INTIC:  Khai giảng Khóa học ISO 22000/HACCP – Xây dựng và Đánh giá HTQL An toàn Thực Phẩm ca cấp tốc 15/11

INTIC: Khai giảng Khóa học ISO 22000/HACCP – Xây dựng và Đánh giá HTQL An toàn Thực Phẩm ca cấp tốc 15/11

Mục tiêu đào tạo

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên có nền tảng kiến thức về Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000/HACCP, nhận diện, đánh giá và kiểm soát được các mối nguy, điểm kiểm soát tới hạn; xây dựng được chương trình GMP, SSOP; thực hiện soạn thảo được tài liệu, thực hành đánh giá nội bộ và đánh giá từ bên thứ 3

14910467_374011392931732_5712415744995064623_n

 Nội dung

Chuyên đề 1: An toàn thực phẩm

Chuyên đề 2: Các Hệ thống quản lý và tiêu chuẩn về ATTP

Chuyên đề 3: HTQL ATTP TCVN ISO 22000: 2007

Chuyên đề 4: Biện pháp tiếp cận và triển khai TCVN ISO 22000:2007

Chuyên đề 5: Đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

Tương ứng với từng nội dung chuyên đề sẽ có bài tập thực hành minh họa.

Thời lượng: 8 buổi (4 ngày)

Chứng chỉ sau khóa học:

  • Đánh giá Nội bộ theo TCVN ISO 22000 :2007
  • Xây dựng và Đánh giá Hệ thống An toàn Thực phẩm ISO 22000 & HACCP

Học phí: 1.500.000 đồng/học viên

Giảng viên

Giảng viện trực tiếp tham gia giảng dạy khóa học là Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Quản lý An toàn Thực phẩm, có trên 15 năm kinh nghiệm tư vấn và giảng dạy cho hơn 200 doanh nghiệp và về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm trong và ngoài nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *