INTIC: Khai giảng khóa học “HSE-  Xây dựng và Đánh giá HTQL Môi trường – An toàn – Sức khỏe ”  ca cấp tốc 21/11/2016

INTIC: Khai giảng khóa học “HSE- Xây dựng và Đánh giá HTQL Môi trường – An toàn – Sức khỏe ” ca cấp tốc 21/11/2016

INTIC: Khai giảng khóa học “HSE-  Xây dựng và Đánh giá HTQL Môi trường – An toàn – Sức khỏe ”  ca cấp tốc 21/11/2016

Khóa học: Xây dựng và đánh giá HTQL Môi trường, An toàn và Sức khỏe – HSE 

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

Trang bị kiến thức tổng hợp về các vấn đề môi trường hiện nay con người đang đối mặt.

Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và các hoạt động nhân sinh đang hủy hoại môi trường sống và các rủi ro, mối nguy ảnh hưởng trong hoạt động sản xuất.

Nhận diện tất cả các khía cạnh môi trường, các mối nguy, rủi ro và đánh giá mức độ rủi ro.

Áp dụng hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong doanh nghiệp.

Xây dựng sổ tay về hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Áp dụng đánh giá nội bộ trong các trường hợp điển hình tại doanh nghiệp.

slide5_vn

Nội dung chương trình học:

Module 1. Hệ thống pháp luật và quản lý môi trường trong doanh nghiệp

Module 2. Hệ thống Quản lý Môi trường theo ISO 14001:2015

Module 3. Hệ thống An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007

Module 4. Xây dựng các thủ tục – quy trình thực hiện ISO 14001 và OHSAS 18001

Module 5.  Đánh giá nội bộ và Đánh giá bên thứ 3 theo ISO 19011:2011

 

 Thi gian hc:  Ca Cấp tốc: (8:30 – 16:00)

Khai giảng: 21/11/2016

 Hc phí:  Học phí 1.700.000 đng/Đối với người đi làm.

>>> 1.400.000 đng cho Sinh viên/Sinh viên tốt nghiệp <12 tháng.

>>> Giảm thêm 100.000 đồng khi đăng ký nhóm 3 người

 ĐĂNG KÝ: Học viên vui lòng điền thông tin vào phieu-dang-ky và gửi lại vào email: daotao.intic@gmail.com để Viện vào danh sách.

ĐĂNG KÝVăn phòng Viện tại 408 Võ Văn Tần – Phường 5 – Quận 3 – Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng tuyển sinh: 0919.936.008 hoặc 08.38327678

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *