Khóa học

Những khóa học bổ ích

Xem
Th5

Khai giảng khóa học ISO 22000/HACCP ca cấp tốc

Khóa học Xây dựng và Đánh giá HTQL An
Th5

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ (IA)

GIẢM 20% CHO TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC ĐÁNH
Th5

Khóa Đào tạo HSE – Chuyên viên giám sát An toàn – Sức khỏe – Môi trường

Ngày Khai giảng: https://intic.edu.vn/category/lich-khai-giang/httpintic-edu-vncategorylich-khai-giang-thang-32017 >>> Học phí khóa học
Th5

Nhận thức HTQL An toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018

- Ca Cấp tốc 4 ngày liên tiếp (8:30
Th5

Khóa học Đánh giá Tác động môi trường (ĐTM)

Ngày Khai giảng: - Ca Cấp tốc 2 ngày