Khóa học

Những khóa học bổ ích

Xem
Th9

KHÓA HỌC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG 1. Mục tiêu
Th9

CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT AN TOÀN – SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG HSE

1. Mục tiêu Nắm vững kiến thức tổng hợp
Th9

Nghiệp vụ Đảm bảo Chất lượng và Kiểm soát Chất lượng

Khóa học QA/QC Nghiệp vụ Đảm bảo Chất lượng
Th9

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ (IA)

1. KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO
Th9

Nhận thức HTQL An toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018

- Ca Cấp tốc 4 ngày liên tiếp (8:30