CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ (IA)

Address

Lầu 3, số 32 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam   View map

GIẢM 20% CHO TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ (IA)

1. KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001:2015

Khóa học Chuyên viên Đánh giá Nội bộ ISO 9001:2015 là một phần của quá trình cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng, hàng năm có rất nhiều các cuộc đánh giá nội bộ được tiến hành trong các doanh nghiệp. Khóa học này tập trung vào đánh giá hệ thống theo ISO 9001:2015 để cải tiến chất lượng thật sự chứ không hẳn chỉ là tìm sự phù hợp với tiêu chuẩn.

Khóa học nhằm nâng cao kiến thức về ISO 9001:2015 cho học viên và giúp họ hiểu rõ hơn thế nào là sự phù hợp/không phù hợp trong kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chuẩn.

Học viên sẽ được cung cấp những kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 ngày
LỊCH KHAI GIẢNG: 

https://intic.edu.vn/category/lich-khai-giang/httpintic-edu-vncategorylich-khai-giang-thang-32017

HỌC PHÍ: 2.100.000 đ/HV đối với người đi làm
>>ƯU ĐÃI SINH VIÊN/SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP < 6 THÁNG 1.900.000 đ/HV
>>GIẢM 100.000 đ/HV khi đăng ký Nhóm từ 3 người trở lên
LƯU Ý: GIẢM 20% HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CŨ CỦA VIỆN INTIC
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Phần 1: Các yếu tố liên quan đến Đánh giá Nội bộ ISO 9001:2015
 • Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến Đánh giá và Chất lượng
 • Tổng quan lại Nhận thức các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Năng lực của Đánh giá viên liên quan đến Chất lượng

Phần 2: Các hoạt động của quá trình Đánh giá

 • Khuôn khổ quá trình Đánh giá
 • Chuẩn bị cho hoạt động Đánh giá
 • Tiến hành hoạt động Đánh giá
 • Kỹ thuật Đánh giá
 • Các hoạt động sau Đánh giá

2. KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 14001:2015

Khóa học Chuyên viên Đánh giá Nội bộ ISO 14001:2015 giúp học viên:

 • Học được cách làm thế nào để sử dụng ISO 14001 để thực hiện đánh giá nội bộ một cách hiệu quả.
 • Nhận biết những giai đoạn khác nhau của quá trình đánh giá và làm thế nào đưa nó vào thực tiễn.
 • Học cách làm thế nào để xử lý và chuẩn bị việc đánh giá ISO 14001.
 • Có khả năng dẫn dắt và quản lý toàn bộ quá trình đánh giá
 • Tự tin trong việc theo dõi những hoạt động chỉnh lại cho đúng
 • Có được sự tự tin trong chuyên môn đánh giá nội bộ
 • Chứng tỏ sự ràng buộc của cá nhân và doanh nghiệp với việc giảm ảnh hưởng tới môi trường.
 • Đạt được lợi thế cạnh tranh và xây dựng niềm tin khách hàng
 • Động viên và tăng nhận thức về quản lý chất lượng.
THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 ngày
LỊCH KHAI GIẢNG: 
HỌC PHÍ: 2.100.000 đ/HV đối với người đi làm
>>ƯU ĐÃI SINH VIÊN/SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP < 6 THÁNG 1.900.000 đ/HV
>>GIẢM 100.000 đ/HV khi đăng ký Nhóm từ 3 người trở lên
LƯU Ý: GIẢM 20% HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CŨ CỦA VIỆN INTIC
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Phần 1: Các yếu tố liên quan đến Đánh giá Nội bộ ISO 14001:2015
 • Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến Đánh giá và Chất lượng
 • Tổng quan lại Nhận thức các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015
 • Năng lực của Đánh giá viên liên quan đến Chất lượng

Phần 2: Các hoạt động của quá trình Đánh giá

 • Khuôn khổ quá trình Đánh giá
 • Chuẩn bị cho hoạt động Đánh giá
 • Tiến hành hoạt động Đánh giá
 • Kỹ thuật Đánh giá
 • Các hoạt động sau Đánh giá

3. KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 45001:2018

Khóa học Chuyên viên Đánh giá Nội bộ ISO 45001:2018 giúp học viên:

 • Hiểu được nội dung cốt lõi của tiêu chuẩn cho một hệ thống quản lý OHS.
 • Nắm vững các yêu cầu, lý giải được và làm chủ được yêu cầu nội dung từng điều khoản tiêu chuẩn, đưa ra kết luận chính xác nhằm đáp ứng với các bên đánh giá cũng như cải tiến liên tục.
 • Nắm vững các kỹ thuật và trình tự cho một cuộc đánh giá nội bộ cũng như đánh giá bên ngoài.
 • Hiểu rõ trách nhiệm – quyền hạn của chuyên gia đánh giá cũng như bên được đánh giá đối với hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp.
 • Học cách đặt mục tiêu, hoạch định và thực hiện đánh giá tiêu chuẩn
 • Đạt được khả năng báo cáo kết quả và thực hiện các biện pháp khắc phục một cách tự tin.
 • Tăng cường năng lực chuyên môn và đạt được sự tin cậy rộng khắp.
 • Đảm bảo tính tuân thủ liên tục của các yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Đảm bảo nhân viên nhận thức và có trách nhiệm trong quản lý
 • Quản lý tất cả rủi ro và duy trì cải thiện chuẩn mực toàn cầu trong các tiêu chuẩn chất lượng.
 • Tự tin vào tổ chức của bạn có thể phụ thuộc vào những Đánh giá viên Nội bộ đã được Chứng nhận ISO.
 • Trao quyền cho đồng nghiệp và xây dựng lòng tin khách hàng.
THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 ngày
LỊCH KHAI GIẢNG: 
HỌC PHÍ: 2.100.000 đ/HV đối với người đi làm
>>ƯU ĐÃI SINH VIÊN/SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP < 6 THÁNG 1.900.000 đ/HV
>>GIẢM 100.000 đ/HV khi đăng ký Nhóm từ 3 người trở lên
LƯU Ý: GIẢM 20% HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CŨ CỦA VIỆN INTIC
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Phần 1:Các yếu tố liên quan đến Đánh giá Nội bộ ISO 45001:2018
 • Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến Đánh giá và Chất lượng
 • Tổng quan lại Nhận thức các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018
 • Năng lực của Đánh giá viên liên quan đến Chất lượng

Phần 2:Các hoạt động của quá trình Đánh giá

 • Khuôn khổ quá trình Đánh giá
 • Chuẩn bị cho hoạt động Đánh giá
 • Tiến hành hoạt động Đánh giá
 • Kỹ thuật Đánh giá
 • Các hoạt động sau Đánh giá

4. KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 22000:2018

Tiêu chuẩn ISO 22000 yêu cầu các cuộc đánh giá nội bộ phải được thực hiện bởi các Đánh giá viên có năng lực. Vì vậy Khóa học Chuyên viên Đánh giá Nội bộ ISO 22000:2018 giúp học viên có thể thực hiện một cuộc đánh giá nội bộ tại doanh nghiệp, kiểm soát hiệu quả các quy trình nội bộ và tối thiểu hóa nguy cơ sai lỗi.

Khóa học Đánh giá Nội bộ được xây dựng dựa vào điểm mới của Phiên bản ISO 22000:2018 là tư duy giúp ngăn chặn những kết quả không mong muốn, quản lý rủi ro được xem xét thấu đáo hơn và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin hiệu quả. Do đó, việc Chuyên viên Đánh giá nội bộ Hệ thống ISO 22000 được xem là thước đo tìm sự phù hợp với tiêu chuẩn nhằm cải tiến chất lượng thật sự về an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững trong doanh nghiệp.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 ngày
LỊCH KHAI GIẢNG: 
HỌC PHÍ: 2.500.000 đ/HV đối với người đi làm
>>ƯU ĐÃI SINH VIÊN/SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP < 6 THÁNG 2.000.000 đ/HV
>>GIẢM 100.000 đ/HV khi đăng ký Nhóm từ 3 người trở lên
LƯU Ý: GIẢM 20% HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CŨ CỦA VIỆN INTIC
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Phần 1:Các yếu tố liên quan đến Đánh giá Nội bộ ISO 22000:2018
 • Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến Đánh giá và Chất lượng
 • Tổng quan lại Nhận thức các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018
 • Năng lực của Đánh giá viên liên quan đến Chất lượng

Phần 2:Các hoạt động của quá trình Đánh giá

 • Khuôn khổ quá trình Đánh giá
 • Chuẩn bị cho hoạt động Đánh giá
 • Tiến hành hoạt động Đánh giá
 • Kỹ thuật Đánh giá
 • Các hoạt động sau Đánh giá

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT: https://docs.google.com/forms/d/1XANC6wSq–gw3gLG1bSY61piYO–JTc8T6pm6TDUTaY/edit?edit_requested=true&fbclid=IwAR2-HWCNDdEpOFYROShDSLxgkJNfAh4haUwRapn_KOcfIRuIu0l35qmgalY#responses

THÔNG TIN LIÊN HỆ

VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ (INTIC)

Địa chỉ: Lầu 3, số 32 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Liên hệ: 028 2253 1880 – 0919 936 008

Email: daotao@intic.edu.vn – intic.training@gmail.com

Website: http://intic.edu.vn/


Ngoài các khóa học trên Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế còn đào tạo những khóa học sau:

1. Khóa đào tạo Chuyên gia HSE -Môi trường, An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp 

2. Khóa học ISO 22000 & HACCP- Xây dựng và Đánh giá HT Quản lý An toàn Thực phẩm
3. Khóa học nghiệp vụ Tư vấn môi trường

4. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng  ISO 9001:2015

5. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015 

6. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp ISO 45001:2018

8. Khóa học vận hành xử lý nước thải và bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Viện Đào tạo nhân lực và Hợp tác Quốc tế | Đào tạo khóa học HSE – khóa học QAQC – ISO 22000 – Tư vấn Môi trường và Xử lý nước thải

Viện INTIC với những chuyên gia hàng đầu, có từ 10 đến 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý chất lượng, tư vấn môi trường, đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, quản lý nhà nước và hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc chuyển giao công nghệ, đào tạo như Đại học Dresden (Đức), Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản, Hàn Quốc,……….

LIÊN HỆ

Chúng tôi làm việc các ngày trong tuần để hỗ trợ học viên nhanh nhất có thể

Hotline: 0949.024.168 | 0919.936.008 | 0282.243.1880

Email: tuvanhocvien.intic@gmail.com | daotao@intic.edu.vn

Đc: Số 32 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

TOP