THIẾT LẬP THÔNG TIN VĂN BẢN THEO YÊU CẦU ISO 22000:2018 (Cấp 2)

THIẾT LẬP THÔNG TIN VĂN BẢN THEO YÊU CẦU ISO 22000:2018 (Cấp 2)

THIẾT LẬP THÔNG TIN VĂN BẢN THEO YÊU CẦU

ISO 22000:2018

DOCUMENTED INFORMATION PLANNING WITH REQUIREMENT OF ISO 22000:2018

 • Lợi ích khi tham dự
 • Học viên thiết lập thành công các thông tin dạng văn bản theo các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn ISO 22000:2018, như: Chính sách, Mục tiêu, Trách nhiệm-quyền hạn, phân tích mối nguy, lập kế hoạch HACCP, Thiết lập các giải pháp cho chương trình tiên quyết,….
 • Hình thành tư duy trong việc điều chỉnh, sửa đổi, cải tiến nội dung thông tin dạng văn bản liên quan đến các lĩnh vực quản lý An toàn thực phẩm của tổ chức.
 • Làm chủ, và nhất quán, tạo văn hóa doanh nghiệp trong việc dùng tên gọi của từng mục đích của thông tin dạng văn bản.
 • Đối tượng tham dự
 • Các nhân sự phụ trách về an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp, QA, QC,…
 • Sinh viên năm 3, năm cuối, sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng về an toàn thực phẩm chuẩn bị cho việc hội nhập việc làm tại các doanh nghiệp.
 • Nội dung chương trình học

Phần 01: Khái quát về thông tin dạng văn bản trong hoạt động quản lý.

 • Phương pháp, kỹ thuật sử dụng tên gọi đối với các dạng thông tin văn bản.
 • Hình thức trình bày các dạng văn bản theo tên gọi.

Phần 02: Thiết lập các văn bản chung của hệ thống QMS (01 ngày)

 • Thiết lập chính sách an toàn thực phẩm
 • Thiết lập mục tiêu an toàn thực phẩm
 • Xây dựng trách nhiệm quyền hạn trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm
 • Thiết lập các hành động xử lý rủi ro và cơ hội cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Phần 03: Thiết lập các biện pháp kiểm soát điều hành (1.5 ngày)

 • Lập kế hoạch chuẩn bị nguồn lực ( Nhân lực, vật lực,…).
 • Xác định quy trình công nghệ.
 • Thiết lập các biện pháp kiểm soát chương trình tiên quyết.
 • Xác định các mối nguy, điểm kiểm soát tới hạn.
 • Lập kế hoạch kiểm soát mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn cũng như chương trình hoạt động tiên quyết.

Phần 04: Các biện pháp đánh giá thực hiện và cải tiến QMS (0.5 ngày)

 • Theo dõi, đo lường kết quả thực hiện.
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét lãnh đạo.
 • Sự khắc phục/Hành động khắc phục.
 • Các bằng chứng đáp ứng yêu cầu ISO 22000:2018
 • Tài liệu cung cấp học viên
 • Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 (Nếu học viên mới).
 • Tài liệu Slide của Giảng viên.
 • Các chính sách, mục tiêu, quy trình, quy định, thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến yêu cầu Tiêu chuẩn được gửi qua Email (Tài liệu đã áp dụng thành công tại các doanh nghiệp).

CÁC CHỨNG CHỈ SAU KHÓA HỌC

Nhận giấy chứng nhận “Thiết lập thông tin dạng văn bản theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 “ ngay sau khóa học.

HỌC PHÍ

 • Lệ phí: 1,800,000 đồng/Học viên (Học phí sinh viên: 1.500.000 đồng/học viên).

 

Các khóa học liên quan cùng cấp

 • Nhận thức hệ thống quản lý Chất lượng (ISO 9001:2015)
 • Nhận thức hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp(ISO 45001:2018)
 • Nhận thức hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ( ISO 22000:2018)
 • Nhận thức hệ thống quản lý môi trường (iso 14001:2015)
 • Nhận thức hệ thống môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO 14001:2015&ISO 45001:2015).

………………………………………………………………………………………………………………………..

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ           : 69/2/6 đường Nguyễn Gia Trí (D2 cũ), P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Liên hệ          : 028 2253 1880

Hotline          : 0919 936 008

Email             : daotao@intic.edu.vn

Website        : www.intic.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *