khóa học ISO

Th10
17

ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018 (Cấp 3)

ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018 INTERNAL AUDITOR FOR ISO 14001:2015 Chứng chỉ được hệ thống cơ quan nhà nước công nhận Lợi ích tham dự Hiểu được nội dung cốt lõi của tiêu chuẩn cho một hệ thống quản lý OHS. Nắm vững các yêu cầu, lý giải được, và làm […]

DETAIL
Th10
17

THIẾT LẬP THÔNG TIN VĂN BẢN THEO YÊU CẦU ISO 45001:2018 (Cấp 2)

THIẾT LẬP THÔNG TIN VĂN BẢN THEO YÊU CẦU ISO 45001:2018 DOCUMENTED INFORMATION PLANNING WITH REQUIREMENT OF ISO 45001:2018 Lợi ích khi tham dự Học viên thiết lập thành công các thông tin dạng văn bản theo các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn ISO 45001:2018, như: Chính sách, Mục tiêu, Trách nhiệm-quyền hạn, […]

DETAIL
Th10
17

NHẬN THỨC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 45001:2018 (Cấp 1)

NHẬN THỨC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 45001:2018 OHS MANAGEMENT SYSTEM AWARENESS WITH ISO 45001:2018 Lợi ích khi tham dự Hiểu được tầm quan trọng và mục đích cốt lõi của tiêu chuẩn. Hiểu được các nguyên tắc và thuật ngữ chung về OHS. Biết được cấu trúc chính của một hệ thống quản […]

DETAIL
Th10
17

NHẬN THỨC QUẢN LÝ RỦI RO THEO ISO 31000:2009 (Cấp 1)

NHẬN THỨC QUẢN LÝ RỦI RO THEO ISO 31000:2009 RISK MANAGEMENT SYSTEM AWARENESS WITH ISO 31000:2009 Lợi ích khi tham dự Hiểu được tầm quan trọng và mục đích cốt lõi của tiêu chuẩn. Hiểu được các nguyên tắc và thuật ngữ chung về rủi ro. Biết được cấu trúc chính của một hệ thống […]

DETAIL
Th10
17

THIẾT LẬP QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO HACCP

THIẾT LẬP QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO HACCP ESTABLIS OF FOOD SAFETY MANAGEMENT WITH HACCP Lợi ích khi tham dự Hiểu được các nguyên tắc và thuật ngữ chung về HACCP Hiểu các kỹ thuật và phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro. Hiểu các yếu tố và tầm quan trọng […]

DETAIL
Th10
17

ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018 (Cấp 3)

ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018 INTERNAL AUDITOR FOR ISO 22000:2018   Lợi ích tham dự Hiểu được nội dung cốt lõi của tiêu chuẩn cho một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Nắm vững các yêu cầu, lý giải được, và làm chủ được yêu cầu nội dung từng […]

DETAIL
Th10
17

THIẾT LẬP THÔNG TIN VĂN BẢN THEO YÊU CẦU ISO 22000:2018 (Cấp 2)

THIẾT LẬP THÔNG TIN VĂN BẢN THEO YÊU CẦU ISO 22000:2018 DOCUMENTED INFORMATION PLANNING WITH REQUIREMENT OF ISO 22000:2018 Lợi ích khi tham dự Học viên thiết lập thành công các thông tin dạng văn bản theo các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn ISO 22000:2018, như: Chính sách, Mục tiêu, Trách nhiệm-quyền hạn, […]

DETAIL
Th10
17

NHẬN THỨC QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO ISO 22000:2018 (Cấp 1)

NHẬN THỨC QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO ISO 22000:2018 FOOD SAFETY MANAGEMENT AWARENESS WITH ISO 22000:2018 Lợi ích khi tham dự Hiểu được tầm quan trọng và mục đích cốt lõi của tiêu chuẩn. Hiểu được các nguyên tắc và thuật ngữ chung về an toàn thực phẩm. Biết được cấu trúc chính […]

DETAIL

Viện Đào tạo nhân lực và Hợp tác Quốc tế | Đào tạo khóa học HSE – khóa học QAQC – ISO 22000 – Tư vấn Môi trường và Xử lý nước thải

Viện INTIC với những chuyên gia hàng đầu, có từ 10 đến 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý chất lượng, tư vấn môi trường, đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, quản lý nhà nước và hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc chuyển giao công nghệ, đào tạo như Đại học Dresden (Đức), Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản, Hàn Quốc,……….

LIÊN HỆ

Chúng tôi làm việc các ngày trong tuần để hỗ trợ học viên nhanh nhất có thể

Hotline: 0949.024.168 | 0919.936.008 | 0282.243.1880

Email: tuvanhocvien.intic@gmail.com | daotao@intic.edu.vn

Đc: Số 32 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

TOP