THIẾT LẬP THÔNG TIN VĂN BẢN THEO YÊU CẦU ISO 45001:2018 (Cấp 2)

THIẾT LẬP THÔNG TIN VĂN BẢN THEO YÊU CẦU ISO 45001:2018 (Cấp 2)

THIẾT LẬP THÔNG TIN VĂN BẢN THEO YÊU CẦU ISO 45001:2018

DOCUMENTED INFORMATION PLANNING WITH REQUIREMENT OF ISO 45001:2018

 • Lợi ích khi tham dự
 • Học viên thiết lập thành công các thông tin dạng văn bản theo các yêu cầu chi tiết của tiêu chuẩn ISO 45001:2018, như: Chính sách, Mục tiêu, Trách nhiệm-quyền hạn, quy trình, quy định, kế hoạch, hướng dẫn công việc,….
 • Hình thành tư duy trong việc điều chỉnh, sửa đổi, cải tiến nội dung thông tin dạng văn bản liên quan đến các lĩnh vực quản lý OHS của tổ chức.
 • Làm chủ, và nhất quán, tạo văn hóa doanh nghiệp trong việc dùng tên gọi của từng mục đích của thông tin dạng văn bản.
 • Đối tượng tham dự
 • Cán bộ/Nhân viên quản lý môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp, trong doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, Khám điều trị Bệnh, Hành chánh công, Giáo dục mới tiếp cận tiêu chuẩn ISO 45001:2018
 • Sinh viên năm 3, năm cuối, sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng chuẩn bị cho việc hội nhập việc làm tại các doanh nghiệp.
 • Nội dung chương trình học

Phần 01: Khái quát về thông tin dạng văn bản trong hoạt động quản lý.

 • Phương pháp, kỹ thuật sử dụng tên gọi đối với các dạng thông tin văn bản.
 • Hình thức trình bày các dạng văn bản theo tên gọi.

Phần 02: Thiết lập các văn bản chung của hệ thống OHS (01 ngày)

 • Thiết lập chính sách OHS
 • Thiết lập mục tiêu OHS
 • Xây dựng trách nhiệm quyền hạn.
 • Thiết lập các hành động xử lý rủi ro và cơ hội liên quan đến OHS

Phần 03: Thiết lập các biện pháp kiểm soát điều hành (1.5 ngày)

 • Xác định mối nguy và phân tích mối nguy.
 • Xác định rủi ro liên quan đến OHS.
 • Hoạch định các giải pháp kiểm soát rủi ro.

Phần 04: Các biện pháp đánh giá thực hiện và cải tiến EMS (0.5 ngày)

 • Theo dõi, đo lường kết quả hoạt động OHS.
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét lãnh đạo.
 • Sự khắc phục/Hành động khắc phục.
 • Các bằng chứng đáp ứng yêu cầu ISO 45001:2018
 • Tài liệu cung cấp học viên
 • Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 (Nếu học viên mới).
 • Tài liệu Slide của Giảng viên.
 • Các chính sách, mục tiêu, quy trình, quy định, thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến yêu cầu Tiêu chuẩn được gửi qua Email (Tài liệu đã áp dụng thành công tại các doanh nghiệp).

CÁC CHỨNG CHỈ SAU KHÓA HỌC

Nhận giấy chứng nhận “Hoạch định thông tin dạng văn bản theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 “ ngay sau khóa học.

HỌC PHÍ

 • Lệ phí: 1,600,000 đồng/Học viên (Học phí sinh viên: 1.400.000 đồng/học viên).

 

Các khóa học liên quan cùng cấp

 • Nhận thức hệ thống quản lý Chất lượng (ISO 9001:2015)
 • Nhận thức hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp(ISO 45001:2018)
 • Nhận thức hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ( ISO 22000:2018)
 • Nhận thức hệ thống quản lý môi trường (iso 14001:2015)
 • Nhận thức hệ thống môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO 14001:2015&ISO 45001:2015).

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ           : 69/2/6 đường Nguyễn Gia Trí (D2 cũ), P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Liên hệ          : 028 2253 1880

Hotline          : 0919 936 008

Email             : daotao@intic.edu.vn

Website        : www.intic.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *