NHẬN THỨC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 45001:2018 (Cấp 1)

NHẬN THỨC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 45001:2018 (Cấp 1)

NHẬN THỨC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 45001:2018

OHS MANAGEMENT SYSTEM AWARENESS WITH ISO 45001:2018

 • Lợi ích khi tham dự
 • Hiểu được tầm quan trọng và mục đích cốt lõi của tiêu chuẩn.
 • Hiểu được các nguyên tắc và thuật ngữ chung về OHS.
 • Biết được cấu trúc chính của một hệ thống quản lý OHS.
 • Hiểu được khái niệm, phương pháp tiếp cận, cách thức để hoạch định một hệ thống quản lý OHS trong doanh nghiệp.
 • Đối tượng tham dự
 • Cán bộ/Nhân viên quản lý môi trường, an toàn sức khỏe, Trưởng phó các phòng/Ban trong doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, thi công công trình, Khám điều trị Bệnh, Hành chánh công, Giáo dục mới tiếp cận tiêu chuẩn ISO 45001:2018
 • Sinh viên năm 3, năm cuối, sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng liên quan đến dự, án công trình chuẩn bị cho việc hội nhập việc làm tại các doanh nghiệp.
 • Nội dung chương trình học

Phần 01: Giới thiệu khái quát về ISO 45001 (0.5 ngày)

 • Tổ chức tiêu chuẩn hóa tiêu chuẩn quốc tế.
 • Lịch sử hình thành tiêu chuẩn ISO 45001:2018.
 • Yêu cầu cốt lõi ISO 45001:2018.
 • Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến ISO 45001:2018.

Phần 02: Nhận thức các yêu cầu ISO 45001(1.5 ngày).

 • Bối cảnh tổ chức.
 • Sự lãnh đạo.
 • Hoạch định OHSMS.
 • Nguồn lực?
 • Hoạch định và kiểm soát OHS.
 • Đánh giá kết quả hoạt động OHS.
 • Cải tiến OHSMS.
 • Tài liệu cung cấp học viên
 • Tiêu chuẩn ISO 45001:2018.
 • Tài liệu Slide của Giảng viên.

 

CHỨNG CHỈ SAU KHÓA HỌC

Nhận chứng nhận “Nhận thức tiêu chuẩn ISO 45001:2018” ngay sau khóa học.

HỌC PHÍ

 • Lệ phí: 1,200,000 đồng/học viên (Học phí sinh viên: 1.000.000 đồng/học viên).

 

Các khóa học liên quan cùng cấp

 • Nhận thức hệ thống quản lý Chất lượng (ISO 9001:2015)
 • Nhận thức hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp(ISO 45001:2018)
 • Nhận thức hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ( ISO 22000:2018)
 • Nhận thức hệ thống quản lý môi trường (iso 14001:2015)
 • Nhận thức hệ thống môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO 14001:2015&ISO 45001:2015).

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ           : 69/2/6 đường Nguyễn Gia Trí (D2 cũ), P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Liên hệ          : 028 2253 1880

Hotline          : 0919 936 008

Email             : daotao@intic.edu.vn

Website        : www.intic.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.