CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể Nắm được những nhận thức nền tảng về hoạt động đào tạo & huấn luyện nhân viên trong môi trường doanh nghiệp hiện nay. Nắm được nguyên tắc […]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHÂN SỰ ( KPIs)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHÂN SỰ ( KPIs) MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH Nắm bắt quy trình thiết lập KPIs Đánh giá Kết quả công việc của Nhân sự Biết cách thiết lập các tiêu chí KPIs và mục tiêu kết quả công việc theo SMART; Chọn lựa phương pháp đánh giá kết quả […]

KHÓA HỌC ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG

KHÓA HỌC ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể: – Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh; – Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng,  nghệ thuật, phương pháp, kỹ […]

KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH Nghiên cứu những thái độ, hành vi và chiến thuật giúp chúng ta giải quyết xung đột có tính xây dựng. Đánh giá và quyết định khi nào sử dụng năm phương pháp giải quyết xung đột khác nhau: né tránh, hòa giải, […]

Quản lý HSE (Nâng cao + Thực tế dự án)

Ca Chủ Nhật: KG 22/10 - Học phí trọn khóa học 2.500.000 đồng - Học phí áp dụng cho Sinh viên: 2.000.000 đồng Giảm thêm 100.000 đồng/học viên khi đăng ký nhóm 3 học viên

Khóa học HSE chất lượng cao

KHÓA HỌC HSE CHẤT LƯỢNG CAO (CAM KẾT CÓ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP ) Mục tiêu Khóa học này nhằm cung cấp cho học viên: Kiến thức tổng quát về lĩnh vực An toàn lao động, Vệ sinh lao động và môi trường trong doanh nghiệp. Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý […]

Khóa đào tạo Chuyên viên giám sát An toàn – Sức khỏe – Môi trường (HSE)

Ngày khai giảng: – Ca cả ngày Chủ nhật (8:30-16:00) : KG 08/10 và 12/11 – Ca cấp tốc (Sáng 8:30-11:30, Chiều 13:30-16:30) KG: 02/10 ; 23/10 và 20/11 – Ca tối 2,4,6 (Tối: 18:00 – 21:00) KG: 02/10 và 30/10 >>> Học phí khóa học 1.700.000 đồng khi đăng ký đến hết ngày 25/10 >>>HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN: 1.400.000 đồng . >>Giảm thêm 100.000 đồng/học viên khi đăng ký nhóm 3 học viên

Viện INTIC: Chứng chỉ An toàn Vệ sinh Lao động theo Nghị định 44/NĐ-CP

Lớp ATVSLD nhóm 2 - Ca cả ngày chủ nhật: 29/10. - Ca học cấp tốc (8:30 - 16:30) KG 25/10 - Ca tối 2,4,6 (18:00-21:00) KG 16/10 Học phí trọn khóa: 1.200.000 đồng (học phí đã giảm) -khi đăng ký đến hết ngày 25/10. Học phí áp dụng cho Sinh viên: 1.000.000 đồng. Giảm thêm 100.000 đồng/học viên khi đăng ký nhóm 3 học viên

Khóa học QA – QC (Ca Chủ Nhật)

- Ca Chủ Nhật (8:30 - 16:30) KG 15/10/2017- - Ca cấp tốc 5 ngày (8:30 - 16:30) KG 16/10 Đăng ký đến hết ngày 26/10 >>>Học phí trọn khóa học 1.600.000 đồng đối với người đi làm >>> Học phí Sinh viên/SV tốt nghiệp dưới 12 tháng : 1.350.000 đồng. Giảm thêm 100.000 đồng/học viên khi đăng ký nhóm 3 học viên

Nhận thức và đánh giá HTQL An toàn thực phẩm ISO 22000/HACCP

- Ca chủ nhật (8:30 -16:30) KG 22/10 - Ca cấp tốc (8:30 - 16:3) KG 09/10 - Học phí trọn khóa 1.500.000 đồng. - HỌC PHÍ SINH VIÊN: 1.300.000 đồng. >>Giảm thêm 100.000 đồng/học viên khi đăng ký nhóm 3 học viên

Nhận thức và Ứng dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

- Ca cả ngày Chủ nhật (8:30-16:30) : KG 5/11 - Ca cấp tốc (8:30-16:30) : KG 18/10 - Ca tối 2,4,6 (18:00-21:00) : KG 23/10 >> Học phí khóa học 1.200.000 đồng đối với người đã đi làm >>> HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN/SV tốt nghiệp <12 tháng: 1.000.000 đồng. >>Giảm thêm 100.000 đồng/học viên khi đăng ký nhóm 3 học viên

Nhận thức và đánh giá HTQL ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007

-Ngày khai giảng: – Ca cả ngày Chủ nhật (8:30-16:00) : KG 19/11 – Ca cấp tốc (Sáng 8:30-11:30, Chiều 13:30-16:30) KG: 6/11 Thời lượng : 12 BUỔI ->> Học phí khóa học 1.700.000 đồng đối với người đi làm - HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN: 1.400.000 đồng/học viên. >>Giảm thêm 100.000 đồng/học viên khi đăng ký nhóm 3 học viên

Viện INTIC thường xuyên tổ chức các khóa học HSEkhóa học QA/QC, khóa học ISO 22000/HACCP, khóa học ISO 9001:2015,  khóa học vận hành và xử lý nước thải, Nghiệp vụ Tư vấn Môi trường cho những bạn sinh viên, những anh chị đã đi làm có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong từng lĩnh vực. Với đội ngũ giảng viên  kinh nghiệm trong ngành sẻ giúp cho các bạn có thêm những kiến thức thực tế hữu ích mà những nới khác rất ít có. Kết thúc khóa học có thể làm việc ngay.