KHÓA HỌC CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH MỚI TỪ OHSAS 18001 CHUYỂN SANG ISO 45001

KHÓA HỌC CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH MỚI TỪ OHSAS 18001 CHUYỂN SANG ISO 45001

KHÓA HỌC CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH MỚI TỪ OHSAS 18001 CHUYỂN SANG ISO 45001

Kể từ đợt ban hành lần đầu vào năm 1999, OHSAS 18001 đã được công nhận là hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp được sử dụng đánh giá và chứng nhận phổ biến trên toàn thế giới. Kế thừa thành tựu đó, 19 năm sau, tiêu chuẩn ISO 45001 đã được xây dựng để thay thế cho OHSAS 18001.

Có nhiều điểm khác biệt giữa OHSAS 18001 và ISO 45001 nhưng thay đổi chính đó là ISO 45001 tập trung vào sự tương tác giữa tổ chức và môi trường kinh doanh, trong khi đó OHSAS 18001 tập trung vào việc quản lý các mối nguy hiểm về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và các vấn đề nội bộ khác.

Hai tiêu chuẩn này cũng có nhiều điểm khác nhau như:

 • ISO 45001 dựa trên quá trình – OHSAS 18001 dựa trên qui trình/thủ tục;

 • Các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001 đều linh hoạt – OHSAS 18001 thì không;

 • ISO 45001 xem xét cả nguy cơ và cơ hội – OHSAS 18001 chỉ đề cập tới rủi ro;

 • ISO 45001 bao gồm quan điểm của các bên liên quan – OHSAS 18001 thì không. Với tiêu chuẩn ISO 45001, doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc các vấn đề an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp và xem xét mong đợi của các bên liên quan;

Một số doanh nghiệp áp dụng OHSAS 18001 và giao phó trách nhiệm giám sát an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho người quản lý an toàn hơn là tích hợp vào hoạt động của doanh nghiệp một cách hệ thống. ISO 45001 đòi hỏi sự kết hợp các khía cạnh về sức khoẻ và an toàn trong hệ thống quản lý tổng thể của doanh nghiệp, do đó lãnh đạo cao nhất có vai trò mạnh mẽ hơn đối với vấn đề này.

Những điểm trên cho thấy sự thay đổi đáng kể trong nhận thức về cách thức quản lý sức khoẻ và an toàn lao động. An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp không còn là vấn đề “đơn lẻ”, phải được xem xét trong quá trình vận hành và sự bền vững của tổ chức. Mặc dù hai tiêu chuẩn khác nhau trong cách tiếp cận, một hệ thống quản lý được xây dựng theo OHSAS 18001 là một nền tảng thuận tiện để chuyển đổi sang ISO 45001.

>>> Chính vì thế, Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế (INTIC) tổ chức Khóa học này nhằm cập nhật những kiến thức đổi mới của ISO 45001 so với OHSAS 18001 trước đây để các anh/chị học viên đã từng học và chưa học tại Viện có nhu cầu đăng ký tham gia để cập nhật kiến thức đổi mới và áp dụng linh hoạt hơn vào thực tiễn công việc.

>>>VỚI ƯU ĐÃI HỌC PHÍ HẤP DẪN CHỈ 100.000 đ/HV

Thời lượng: 1 ngày

Lịch Khai giảng: 05/08/2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌC: http://intic.edu.vn/course/iso-450012017-chuyen-gia-quan-ly-kiem-soat-an-toan-suc-khoe-nghe-nghiep

Module 1: Tổng quan về H.S.E

 • Giới thiệu về công việc quản lý an toàn, vệ sinh lao động và môi trường.
 • Quyền và trách nhiệm của cán bộ quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp.

Module 2: Hệ thống pháp luật và quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp

 • Các quy định của pháp luật về An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp
 • Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý An toàn – sức khỏe nghề nghiệp
 • Cơ sở pháp lý về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • An toàn lao động (ATLĐ) và vệ sinh lao động (VSLĐ)
 • TNLĐ và chấn thương trong SXCN
 • Vùng nguy hiểm, Khoảng cách an toàn
 • Nguyên nhân gây TNLĐ
 • Mô hình tảng băng trong ATLĐ

Module 3: Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2017

 • Hướng dẫn cập nhật phiên bản, chuyển đổi OHSAS 18001:2007 sang ISO 45001:2017
 • Giới thiệu chu trình PDCA trong xây dựng hệ thống quản lý an toàn – sức khỏe – nghề nghiệp
 • Nhận diện các mối nguy, đánh giá rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp
 • Hướng dẫn đặt mục tiêu an toàn – sức khỏe nghề nghiệp
 • Hướng dẫn lên kế hoạch thực hiện mục tiêu
 • Áp dụng hệ thống quản lý AT – SKNN theo ISO 45001:2017 tại doanh nghiệp
 • Hướng dẫn xây dựng quy trình thủ tục theo ISO 45001:2017
 • Thực hành xây dựng sổ tay về OHS theo ISO 45001:2017
 • Thực hiện xây dựng quy trình về OHS theo ISO 45001:2017

Module 4: Ứng dụng NLP xây dựng văn hóa An toàn trong Doanh nghiệp

 • Quy trình 06 bước quan sát, đánh giá và thay đổi hành vi
 • 07 nguyên tắc đánh giá và thay đổi hành vi an toàn
 • Các tiêu chí quan sát hành vi trong an toàn

Module 5: Hướng dẫn Đánh giá Nội bộ và Đánh giá bên thứ ba theo ISO 19011:2011

 • Nguyên tắc đánh giá nội bộ và bên thứ 3
 • Các kỹ thuật đánh giá nội bộ
 • Lập kế hoạch đánh giá nội bộ
 • Lập chương trình đánh giá nội bộ
 • Xây dựng Checklist đánh giá nội bộ.
 • Xây dựng báo cáo đánh giá nội bộ
 • Thực hành đánh giá nội bộ cho doanh nghiệp cụ thể

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

– Đăng ký trực tiếp tại VP Viện: 69/2/6 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh

– Đăng ký Online theo link: https://docs.google.com/forms/d/1XANC6wSq–gw3gLG1bSY61piYO–JTc8T6pm6TDUTaY/viewform?edit_requested=true

– Gửi Phiếu Đăng ký (file đính kèm) về intic.training@gmail.com

– Liên hệ Ms.Bình (0919 936 008)

Ngoài các khóa học trên Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế còn đào tạo những khóa học sau:

1. Khóa đào tạo Chuyên gia HSE -Môi trường, An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp 

2. Khóa học ISO 22000 & HACCP- Xây dựng và Đánh giá HT Quản lý An toàn Thực phẩm
3. Khóa học nghiệp vụ tư vấn môi trường

4. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng  ISO 9001:2015

5. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015 

6. Xây dựng và Đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp  OHSAS 18001:2007

7. Xây dựng và Đánh giá HTQL Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường ( QHSE)
8. Khóa học vận hành xử lý nước thải và bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *