Khai giảng khóa học ISO 22000/HACCP ca cấp tốc

Khóa học Xây dựng và Đánh giá HTQL An toàn thực phẩm ISO 22000/HACCP ca học cấp tốc 4 ngày. Khai giảng ngày 30/07 Cùng tìm hiểu các Hệ thống quản lý và tiêu chuẩn về ATTP, biện pháp tiếp cân và triển khai TCVN ISO 22000:2007. Học phí: – Người đi làm: 1.500.000 đồng/học […]

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ (IA)

GIẢM 20% CHO TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ (IA) 1. KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001:2015 Khóa học Chuyên viên Đánh giá Nội bộ ISO 9001:2015 là một phần của quá trình cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng, hàng năm có rất nhiều các cuộc […]

Khóa học QA/QC (ISO 9001:2015) – Nghiệp vụ Đảm bảo Chất lượng và Kiểm soát Chất lượng

KHAI GIẢNG QA/QC XEM MỤC LỊCH KHAI GIẢNG >>>Học phí trọn khóa học 1.600.000 đồng đối với người đi làm >>> Học phí Sinh viên/SV tốt nghiệp dưới 6 tháng : 1.450.000 đồng. Giảm thêm 100.000 đồng/học viên khi đăng ký nhóm từ 3 người. Giảm thêm 200.000 đồng/học viên khi đăng ký nhóm từ 6 người. KHAI GIẢNG ISO 9001:2015 (LIÊN HỆ: 0919 936 008)

Khóa Đào tạo HSE – Chuyên viên giám sát An toàn – Sức khỏe – Môi trường

Ngày Khai giảng: https://intic.edu.vn/category/lich-khai-giang/httpintic-edu-vncategorylich-khai-giang-thang-32017 >>> Học phí khóa học 1.700.000 đồng >>>HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN: 1.400.000 đồng . >>Giảm thêm 100.000 đồng/học viên khi đăng ký Nhóm từ 3 người. >>Giảm thêm 200.000 đồng/học viên khi đăng ký Nhóm từ 6 người.

Nhận thức HTQL An toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018

- Ca Cấp tốc 4 ngày liên tiếp (8:30 - 16:3): KG 18/02 - Ca 4 ngày Chủ nhật (8:30 -16:30): KG 24/02 - Học phí trọn khóa 2.360.000 đồng. - HỌC PHÍ SINH VIÊN: 2.000.000 đồng. >>Giảm thêm 100.000 đồng/học viên khi đăng ký Nhóm từ 3 người. >>Giảm thêm 200.000 đồng/học viên khi đăng ký Nhóm từ 6 người.

Khóa học Nghiệp vụ Tư vấn và Quản lý môi trường Doanh nghiệp

- Ca chủ nhật (8:30 -16:30) KG 24/02/2019 - Học phí trọn khóa 3.200.000 đồng. - HỌC PHÍ SINH VIÊN: 2.800.000 đồng. >>Giảm thêm 100.000 đồng/học viên khi đăng ký nhóm 3 học viên

Khóa học Đánh giá Tác động môi trường (ĐTM)

Ngày Khai giảng: - Ca Cấp tốc 2 ngày liên tiếp (8:30-16:30): Liên hệ - Ca Chủ nhật (8:30-16:30): KG 10/03/2019 Học phí: 1.000.000 đồng/học viên đối với người đi làm (Học phí SV là 800.000 đ/Học viên)

Nhận thức và Đánh giá HTQL ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 (OHSAS 18001)

Ngày khai giảng: Liên hệ >>> Học phí khóa học 1.700.000 đồng >>>HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SINH VIÊN: 1.400.000 đồng >>Giảm thêm 100.000 đồng/học viên khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên.

Viện INTIC: Chứng chỉ An toàn Vệ sinh Lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

- Ca học cấp tốc (8:30 - 16:30) KG 11/09 - Ca Chủ nhật (8:30-16:30) KG 16/09 Học phí trọn khóa: 1.200.000 đồng (học phí đã giảm) Học phí áp dụng cho Sinh viên: 1.000.000 đồng. Giảm thêm 100.000 đồng/học viên khi đăng ký nhóm 3 học viên

Khóa học Lập dự toán Môi trường

Ngày Khai giảng: - Ca Cấp tốc 2 ngày liên tiếp (8:30-16:30): 17/12 - Ca Chủ nhật (8:30-16:30): KG 16/12 Học phí: 1.000.000 đ/Học viên đối với người đi làm (Học phí SV 800.000 đ/Học viên)

Khóa học Thực nghiệm Vận hành và Bảo trì Hệ thống Xử lý nước thải

- Ca 3 ngày Chủ nhật (8:30 -16:30) KG 24/02/2019 - Học phí trọn khóa 2.200.000 đồng. - HỌC PHÍ SINH VIÊN: 1.800.000 đồng. >>Giảm thêm 100.000 đồng/học viên khi đăng ký nhóm 3 học viên

KHÓA HỌC ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG

KHÓA HỌC ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể: – Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh; – Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng,  nghệ thuật, phương pháp, kỹ […]

Viện INTIC thường xuyên tổ chức các khóa học HSEkhóa học QA/QC, khóa học ISO 22000/HACCP, khóa học ISO 9001:2015,  khóa học vận hành và xử lý nước thải, Nghiệp vụ Tư vấn Môi trường cho những bạn sinh viên, những anh chị đã đi làm có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong từng lĩnh vực. Với đội ngũ giảng viên  kinh nghiệm trong ngành sẻ giúp cho các bạn có thêm những kiến thức thực tế hữu ích mà những nới khác rất ít có. Kết thúc khóa học có thể làm việc ngay.